برای صاحبان کسب وکار در کنار طراحی سایت مناسب،کسب اطلاعاتی در خصوص کاربران خود و نحوه تعامل آنها با وب سایت مهم می باشد. گوگل آنالیز ابزار مهمی در سئو وب سایت می باشد که به تحلیل وب سایت شما از منظر سئو می پردازد.

آیا از گوگل آنالیز و داده هایی که به نمایش می گذارد اطلاعی دارید. اطلاعات پایه ای که گوگل آنالیز در اختیار می گذارد در روند تحلیل سئو سایت بسیار کمک کننده خواهد بود. در اینجا قصد داریم به ارائه مختصر توضیحی در خصوص گوگل آنالیز و نیز داده هایی که در اختیار می گذارد بپردازیم.

(بیشتر…)


برچسب ها :