طراحی سایت تامین توسعه مدیریت پایدار

سال شروع همکاری شرکت sdms با گروه آذین اندیش: ۱۳۹۵

مشخصات فنی:
طراحی این وب سایت بصورت اختصاصی و بصورت دو زبانه طراحی و اجرا گردیده است. در  کدنویسی این سایت از برنامه نویسی و  فریمورک های زیر استفاده شده است.

bootstrap, html , css , php, mysql , Yii2 framework

مشاهده وب سایت