physio-soroush-1

سال شروع همکاری شرکت فیزیوتراپی سروش سلامت با گروه آذین اندیش: ۱۳۹۶

 

مشخصات فنی:
طراحی این وب سایت بصورت اختصاصی  طراحی و اجرا گردیده است. در  کدنویسی این سایت از برنامه نویسی و  فریمورک های زیر استفاده شده است.

bootstrap, html , css , php, mysql , Yii2 framework

مشاهده وب سایت